Identifikacija fizičnih oseb

Pri odjavi vozila zaradi spremembe lastništva, je potrebno izvesti identifikacijo fizičnih oseb. To pomeni, da se preveri njihov EMŠO, naslov prebivališča in identifikacijsko številko vozila na pogodbi. V kolikor identifikacija ni izvedena, se vozilo ne more odjaviti iz razloga spremembe lastništva.