Kolo z motorjem AM kategorije

Kolo z motorjem AM kategorije

Za pridobitev izpita AM kategorije potrebujete:

Zdravniški pregled

Zdravniško spričevalo potrjuje, da je kandidat telesno in duševno sposoben za vožnjo motornih vozil. Pregled se opravi v ambulanti medicine dela prometa in športa ali pri osebnem zdravniku. Veljavnost zdravniškega spričevala je 3 leta, razen ob omejitvah, ki jih določi zdravnik.

Tečaj in izpit iz CPP pred komisijo izpitnega centra

Tečaj CPP obsega zakonsko določenih 20 ur. Poteka v učilnici na sedežu naše avtošole v Sinji Gorici. Tečaji potekajo v popoldanskem času. Na tečaj CPP se lahko prijavite z osebnim obiskom v naših poslovnih prostorih, preko telefona ali spletne prijavnice!
Nudimo tudi literaturo Z mopedom v promet. Cena knjige je 15€. Veljavnost opravljenega tečaja CPP je tri leta.

Ko kandidat opravi tečaj CPP in dopolni starost 14 let in 6 mesecev, se lahko prijavi na preizkus znanja CPP pred komisijo izpitnega centra. Ta je pogoj, za pričetek praktičnega dela izpita. Za prijavo na izpit potrebujete:

  • evidenčni karton vožnje,
  • zdravniško spričevalo,
  • osebni dokument.

Pri prijavi na izpitnem centru mora kandidata spremljati eden od staršev oz. zakoniti zastopnik.

Veljavnost teorije na izpitnem centru je tri leta.

Prva pomoč

Izpit iz prve pomoči za AM kat. ni potreben.

Praktično usposabljanje (vožnja z vozilom)

Kandidat lahko prične s praktičnim delom izpita, ko uspešno opraviti preizkus znanja CPP pred izpitno komisijo.
Vožnja obsega predpisan program vaj, ki se lahko izvede z minimalno 20 ur vožnje.
Praktično usposabljanje za AM kategorijo se opravlja na Vrhniki.
Izpitna vožnja se opravi, ko kandidat dopolni 15 let.