Motorno kolo A kategorije

Motorno kolo A kategorije

A1

Motorna kolesa s prostornino motorja do 125 ccm, močjo do 11 kW in razmerjem, moč motorja / masa vozila do 0,1 kW/kg, ter trikolesa z močjo motorja do 15 kW.
Predpisana starost - 16 let.

A2

Motorna kolesa z močjo motorja do 35 kW ter razmerjem moč motorja / masa vozila do 0,2 kW/kg.
Predpisana starost - 18 let. Kanditat, ki ima vozniško dovoljenje A1 kategorije že vsaj 2 leti, mora imeti veljavno zdravniško spričevalo ter opraviti minimalno 10 ur vožnje.

A

Motorna kolesa brez omejitev.
Predpisana starost - 24 let. Kanditat, ki ima vozniško dovoljenje A2 kategorije že vsaj 2 leti, mora imeti veljavno zdravniško spričevalo ter opraviti minimalno 10 ur vožnje.

 

Za pridobitev vozniškega dovoljenja A kategorije potrebujete:

Zdravniški pregled

Zdravniško spričevalo potrjuje, da je kandidat telesno in duševno sposoben za vožnjo motornih vozil. Pregled se opravi v ambulanti medicine dela prometa in športa.
Veljavnost zdravniškega spričevala je 3 leta, razen ob omejitvah, ki jih določi zdravnik.

Tečaj in izpit iz CPP pred izpitno komisijo

Tečaj CPP obsega zakonsko določenih 20 ur. Poteka v učilnici na sedežu naše šole vožnje v Sinji Gorici. Tečaji potekajo v popoldanskem času. Na tečaj CPP se lahko prijavite z osebnim obiskom v naših poslovnih prostorih, preko telefona ali spletne prijavnice!
Nudimo tudi literaturo.
Veljavnost opravljenega tečaja CPP je tri leta.

Prva pomoč

Izpit iz prve pomoči se za potrebe vozniškega izpita za voznike motornih vozil opravi pri pristojni organizaciji Rdečega križa. V sodelovanju z območno enoto RK Vrhnika organiziramo tečaj prve pomoči tudi v naši avtošoli. Tečaji so približno enkrat mesečno.

Oprostitev opravljanja tečaja prve pomoči lahko zahtevajo:

  • kandidati s končano srednjo ali višjo medicinsko šolo (zaključno spričevalo),
  • zdravniki in zobozdravniki,
  • študentje medicine in stomatologije z opravljenim izpitom (indeks),
  • bolničarji CZ in vojaki z opravljenim tečajem (vojaška knjižica ali potrdilo).

Če že imate eno od vozniških dovoljenj A ali B kat., vam prve pomoči ni potrebno ponovno pridobivati.

Teoretični del izpita na izpitnem centru:

Za teorijo mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:

  • tečaj CPP v šoli vožnje (evidenčni karton vožnje),
  • veljavno zdravniško spričevalo,
  • opravljen tečaj prve pomoči,
  • veljaven osebni dokument,
  • predpisana starost za kategorijo A1- 15 let in 6 mesecev, A2- 17 let in 6 mesecev, A- neomejeno 23 let in 6 mesecev.

Praktično usposabljanje (vožnja z vozilom)

Z vožnjo lahko kandidat prične, ko opraviti tečaj CPP in preizkus znanja CPP na izpitnem centru. Če že imate A1 kat. ali A2 kat. dve leti, potem za prehod v višjo kategorijo (iz A1 v A2 ali iz A2 v A neomejeno) potrebujete le praktičen del usposabljanja, min. 9 ur vožnje. Pri vožnji za vsako novo kategorijo je potrebno opraviti predpisan program vaj, ki se lahko izvede v minimalno 20 urah. V naši avtošoli opravljamo izpite vožnje na izpitnih centrih v Ljubljani in Postojni.
Če ste teoretični del opravljali v drugi šoli vožnje, lahko s praktičnim delom nadaljujete pri nas.