Osebno vozilo B kategorije

Osebno vozilo B kategorije

Za pridobitev vozniškega dovoljenja B kategorije potrebujete:

Zdravniški pregled

Zdravniško spričevalo potrjuje, da je kandidat telesno in duševno sposoben za vožnjo motornih vozil. Pregled se opravi v ambulanti medicine dela prometa in športa. Veljavnost zdravniškega spričevala je 3 leta, razen ob omejitvah, ki jih določi zdravnik.

Tečaj in izpit iz CPP

Tečaj CPP obsega zakonsko določenih 20 ur. Poteka v sodobno opremljeni učilnici na sedežu naše šole vožnje v Sinji gorici. Tečaji potekajo v popoldanskem času. Na tečaj CPP se lahko prijavite z osebnim obiskom v naših poslovnih enotah, preko telefona ali spletne prijavnice! Nudimo tudi knjigo Varna vožnja za ceno 23€. Veljavnost uspešno opravljenega izpita iz teorije je tri leta.

Prva pomoč

Izpit iz prve pomoči, se za potrebe vozniškega izpita za voznike motornih vozil opravi pri pristojni organizaciji Rdečega križa. V sodelovanju z območno enoto RK Vrhnika organiziramo tečaj prve pomoči tudi v naši avtošoli. Tečaji so približno enkrat mesečno odvisno od povpraševanja.

Oprostitev opravljanja tečaja prve pomoči lahko zahtevajo:

  • kandidati s končano srednjo ali višjo medicinsko šolo (zaključno spričevalo),
  • zdravniki in zobozdravniki,
  • študentje medicine in stomatologije z opravljenim izpitom (indeks),
  • bolničarji CZ in vojaki z opravljenim tečajem (vojaška knjižica ali potrdilo).

Teoretični del izpita na izpitnem centru:

Za teoretični izpit na izpitnem centru morate imeti že opravljen tečaj cpp v šoli vožnje (evidenčni karton vožnje), zdravniški pregled, tečaj prve pomoči in ob prijavi morate imeti veljaven osebni dokument. Cena teorije na izpitnem centru je cca 32€. Predpisana starost je minimalno 16 let. Veljavnost teoretičnega izpita je 3 leta.

Praktično usposabljanje (vožnja z vozilom)

Z vožnjo smete pričeti, ko na izpitnem centru opravite teoretični del izpita. Pri vožnji je potrebno opraviti predpisan program vožnje, minimalno je 20 učnih ur do prijave na izpit. V naši avtošoli opravljamo izpite na izpitnih centrih v Ljubljani ali Postojni. Cena izpitne vožnje je 15,44 €. Tudi če ste tečaj cpp opravili v drugi avtošoli, lahko z vožnjo nadaljujete pri nas.

NOVO! VOŽNJA S SPREMLJEVALCEM

Če želite pohiteti in pridobiti izkušnje že prej, lahko pri 16. letih pričnete z opravljanjem vozniškega izpita. Opraviti morate zdravniški pregled, prvo pomoč, tečaj cpp in še teorijo na izpitnem centru. Po uspešno opravljeni teoriji lahko pričnete z vožnjo. Potrebno je opraviti vse vaje po predpisanem programu za voznike, minimalno 20 učnih ur vožnje. Ko je usposabljanje v šoli vožnje končano, se na izpitnem centru vpišejo v evidenčni karton vožnje spremljevalci. Cena vpisa je cca 18€.
Spremljevalci so lahko starši in osebe, ki jih starši pooblastijo.

Pogoji za spremljevalca so:

  • minimalna starost 27 let,
  • minimalna veljavnost vozniškega dovoljenja B kategorije 5 let,
  • v svoji evidenci ne smejo imeti več kot 5 kazenskih točk.

Med vožnjo s spremljevalcem mora imeti kandidat s seboj evidenčni karton vožnje, zdravniško spričevalo in osebni dokument. Vozilo mora biti označeno z zeleno L tablico na zadnjem levem delu vozila. Tako voznik kot spremljevalec ne smeta imeti nič alkohola v organizmu.

Ko kandidat dopolni starost 18 let mora na izpitnem centru opraviti izpitno vožnjo.